Guangdong

Guangzhou - Haizhu

Starting from
US$ 8.99 / month
Haizhu, XinMin 6 Jie 29 Hao, Zhi 13
510250 Guangzhou (Guangdong)
China
Select Plan

Guangzhou - Tianhe (CTF Finance Centre)

Starting from
¥159.99 / month
Level 38 No 6 Zhujiang East Road
510623 Guangzhou ()
China
Select Plan

Guangzhou - Tianhe (Taikoo Hui Tower)

Starting from
¥159.99 / month
Level 7 No 2
510620 Guangzhou ()
China
Select Plan

Shenzhen - Futian (Kerry Plaza Tower)

Starting from
¥159.99 / month
Level 3 No 1 Zhong Xin Fourth Road
518048 Shenzhen ()
China
Select Plan

Shenzhen - Nanshan

Starting from
¥159.99 / month
Level 6 No 2666 South Keyuan Road
518054 Shenzhen ()
China
Select Plan

Shenzhen - Yantian (Haishan Rd)

Starting from
US$ 9.99 / month
Bitong Haiyuan A, Haishan Road, Yantian
518081 Shenzhen (Guangdong)
China
Select Plan